Cinnagen Illac

CinnaGen Illac được thành lập năm 1994 với mục tiêu sản xuất các sản phẩm công nghệ cao trong công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan. Kể từ khi bắt đầu hoạt động với 4 nhà khoa học, CinnaGen đã phát triển để trở thành nhà sản xuất dược phẩm sinh học và xuất khẩu công nghệ sinh học lớn nhất trong khu vực. Enzyme, thuốc thử sinh học phân tử và bộ dụng cụ PCR là những sản phẩm đầu tiên và sau đó CinnaGen đã sử dụng bộ công nghệ độc quyền của mình để tạo ra các sản phẩm kháng thể đơn dòng.

CinnaGen có vị trí chiến lược để trở thành và vẫn là một công ty công nghệ sinh học hàng đầu trong khu vực. Với mục tiêu là sử dụng chuyên môn tạo ra các sản phẩm giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững trong sức khỏe con người.

Video

Tin tức

Xem thêm