SP NỘI ĐỊA

Không có ảnh

Cefadroxil (500mg) - Dành cho các vấn đề nhiễm khuẩn thể nhẹ và trung bình

Được chỉ định trong điều trị các nhiễm khuẩn thể nhẹ và trung bình do các vi khuẩn nhạy cảm.
Liên hệ

Cefadroxil (500mg) - Dành cho các vấn đề nhiễm khuẩn thể nhẹ và trung bình


Liên hệ

Được chỉ định trong điều trị các nhiễm khuẩn thể nhẹ và trung bình do các vi khuẩn nhạy cảm.

Thêm vào giỏ hàng

Podokid 100 - Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp trên

Podokid 100 được chỉ định điều trị cho những bệnh nhân nhiễm khuẩn nhẹ đến vừa do các chủng vi khuẩn nhạy cảm gây ra
Liên hệ

Podokid 100 - Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp trên


Liên hệ

Podokid 100 được chỉ định điều trị cho những bệnh nhân nhiễm khuẩn nhẹ đến vừa do các chủng vi khuẩn nhạy cảm gây ra

Thêm vào giỏ hàng
Đăng ký
Nhận thông tin mới nhất
0394248989